Objava projekta P. v reviji HIŠE.

Kdaj stopiti v kontakt z projektantom notranje opreme pri gradnji ali prenovi objekta?

V kolikor gre za novogradnjo je smiselno, da projektanta za notranjo opreme vključite že fazi izdelave idejnega projekta. ž

Zakaj je to smiselno? Že v tej fazi se lahko ustvarite bolj jasno sliko kaj želite in manj kot je neznank na začetku, hitreje bo projekt stekel naprej. Ponavadi so za uporabnika ključni ravno detajli in postavitve notranje opreme s katerimi se v fazi idejne in PGD dokumentacije ne ukvarjamo, s projektom notranje opreme pa o tem lahko začnemo razmišljati že zelo zgodaj.

Če ste gradbeno dovoljenje že pridobili, je smiselno, da projekt notranje opreme poteka vzporedno z PZI dokumentacijo, saj bodo vse inštalacije prilagojene glede na postavitev notranje opreme. Ker je ponavadi pri projektu notranje opreme kar nekaj usklajevanja s tem ne odlašajte.

Če gre za prenovo s samo izvedbo ne prehitevajte. Potrebno je projekt izdelati do konca, tako da so jasni vsi detajli in šele nato začeti z izvedbo. Kasnejša spreminjanja prinesejo samo dodatne stroške.